III Nieoficjalny Cyklomaniak 04.10.2008r.

Start w III Nieoficjalnym Cyklomaniaku w Łodzi w 04.10.2008r.

Trzeci nieoficjalny  Cyklomaniak Jarosław Adyjanowski

Nieoficjalny cyklomaniak Jarosław Adryjanowski

Wyniki przepadły wraz ze stroną cyklomaniak . pl